Deze website is gemaakt in het derde jaar van de studie Geo, Media & Design. De opdracht was om een eigen website te programmeren waarbij er verschillende datavisualisatie tools gebruikt moesten worden. Zo is er gebruik gemaakt van bijvoorbeeld Leaflet en CartJS.

Ook is er tijdens het maken van de website nagedacht over het onder andere het kleurgebruik

De website is niet mobile friendly.

Bezoek de website over het Romeinse Rijk

Vorm - Studie opdracht

Jaar - 2021

website urban delta's