Deze website is gemaakt in het eerste jaar van de studie Geo, Media & Design. De opdracht was om een eigen website te programmeren waarbij er twee urban delta's vergeleken moesten worden. De gekozen delta's zijn de ParanĂ¡ delta en de Yangtze delta. Tijdens dit project is er gewerkt met de SCRUM-methode.

Voor het bouwen van deze website is er gebruik gemaakt van een Internet Project Plan. In dit plan zijn alle keuzes die gemaakt zijn uitgewerkt. Zo is er onder andere aandacht besteed aan het doel van de website, doelgroepen/persona's, navigatiestructuur, cardsorting en SEO.

Bezoek de website over de urban delta's.

Vorm - Studie opdracht

Jaar - 2019/2020

website urban delta's
internet project plan